Reklamačný poriadok

Reklamačný poriadok

Adresa pre zasielanie reklamovaného tovaru:
Lukas Roth
Le Parfum & Le Chic, Panská 18, 811 01 Bratislava

Povinnosti kupujúceho

Kupujúci je povinný dodaný tovar prehliadnuť a bez zbytočného odkladu informovať predávajúceho o zistených nedostatkov. Kupujúci môže oprávnenú reklamáciu podať jednou z následovných možností:

  • Na e-mailovú adresu prevádzkovateľa info@leparfumlechic.sk
  • Telefonicky +421911979792
  • Osobným doručením

Povinnosti predávajúceho

O priebehu reklamácie sa môže zákazník informovať na telefóne uvedenom v kontaktoch.

Reklamácia spolu s vadou bude vyriešená bez zbytočného odkladu, najneskôr do jedného mesiaca od dňa uplatnenia reklamácie, ak sa predávajúci s kupujúcim nedohodne inak. Pri uplatnení reklamácie je nutné predložiť stručný popis závady.

Reklamácia uplatnená v záručnej dobe

V prípade oprávnenej reklamácie hradí predajca minimálne náklady spojené so zaslaním tovaru späť. V prípade neoprávnenej reklamácie nemá spotrebiteľ nárok na náhradu svojich nákladov spojených s vybavením reklamácie a súčasne ani predajca nemá nárok na náhradu nákladov ktoré vznikly na jeho strane.

Nárok na uplatnenie záruky zaniká v následujúcich prípadoch:

  • poškodením tovaru pri preprave (tieto škody je potrebné riešiť s dopravcom pri prevzatí),
  • neodborným zachádzaním,
  • tovar bol poškodený živlami,
  • tovar bol poškodený nadmerným zaťažovaním alebo používaním.